Страхування власності підприємств промислової сфери

Робота підприємства може бути під загрозою внаслідок непередбачених факторів: стихійне лихо, пожежа, крадіжка, в результаті яких завдається шкода матеріальним активам. Для компенсування збитків потрібні грошові кошти. А так як своїх резервів зазвичай вистачає тільки на часткове покриття збитків, з'являється необхідність підписання договору страхування власності.

Підписання договору страхування промисловим підприємством

Найбільш поширений вид страхування матеріальних активів підприємства - захист від вогню. Суть такого договору страхування полягає у виплаті грошової компенсації при виникненні пожеж або вибухів непередбаченого характеру. Відшкодування виплачується і в разі заподіяння шкоди від прямого впливу вогню і побічних явищ його впливу:

 • високі температури;
 • дим;
 • тиск гарячого повітря, газу.

Щоб фірма могла убезпечити себе від грошових втрат у разі виникнення непередбачених ситуацій, підписується договір страхування на добровільних засадах для підприємств таких форм власності: державна;

 • кооперативна;
 • громадська;
 • акціонерна;
 • орендна;
 • приватна та ін.

Страхувати свою власність можуть всі підприємства, незалежно від форми діяльності.

Страхування власності сільськогосподарських підприємств

Договір страхування підприємства, яке займається діяльністю у сфері сільського господарства, має свої особливості. Згідно з основним договором, підприємство може застрахувати все майно, яке йому належить. Це може бути:

 • будівля або споруда;
 • автопарк;
 • обладнання та спеціальні машини;
 • інвентар;
 • судна для лову риби;
 • сировина і готова продукція;
 • матеріали;
 • урожай.

Існує можливість укладення додаткового договору страхування. Згідно з ним, застрахованими можуть бути:

 • власність підприємства під час проведення експериментів або досліджень, експонати на виставках;
 • матеріальне майно, яке підприємство отримало в результаті укладення договору майнового найму;
 • майно, передане фірмі на зберігання, ремонт, в якості сировини для переробки або здійснення операцій з його транспортування.

Є можливість укладати договір вибіркового страхування на повну вартість частини майна.

Укладення договору страхування та умови припинення його дії

Укладення договору страхування ґрунтується на письмовій заяві страхувальника. Окремо подається заява на укладення договору про добровільне страхування майна, яке належить фірмі і того, яке було отримано у власність на основі підписання договору майнового найму. У разі укладення договору вибіркового страхування до нього необхідно докласти перелік відповідних об'єктів і предметів з описом їх стану. Заява вимагає вказівки наступної інформації:

 • характеристика майна;
 • опис кількості об'єктів;
 • вказівка на їх місця розташування і призначення;
 • перелік збитків, понесених раніше і причин їх виникнення.

Ця інформація дає можливість правильно оцінити ризик, розмір суми відшкодування.

Припинення договору страхування в достроковому порядку можливо в таких випадках:

 • порушення встановлених договором термінів оплати страхового внеску;
 • в разі неможливості виникнення страхового випадку, коли страховий ризик припинив своє існування з причин, невказаним у договорі;
 • здійснення процедури ліквідації страхувальника або застрахованого;
 • розірвання договору страхувальником в односторонньому порядку;
 • страховик розриває договір на основі відмови страхувальника доплатити різницю у випадку зміни страхової премії через збільшення ризику.

Договір страхування може розриватися в судовому порядку з підстав, передбачених законодавчою базою України.

googlef3f44d3f0ec0258c.html