Особливості договору особистого страхування

Договір особистого страхування - угода, яка захищає інтереси застрахованої особи в різних сферах її діяльності, та згідно з якою страхова компанія виплачує зазначену в документі суму грошей у разі ушкодження здоров'я, втрати трудової здатності або смерті фізичної особи.

Страховка виплачується безпосередньо страхувальнику, а якщо це неможливо з причини його смерті, то довіреній особі, вказаній в договорі страхування. Сума виплати буде залежати від програми особистого страхування.

На відміну від інших видів страхування, об'єкт особистого страхування – людина, а також всі інтереси, пов'язані безпосередньо з особою, а не її майном. Страхувальником може стати і юридична особа. За таких обставин застрахований інтерес повинен бути пов'язаний з конкретною фізичною особою, тобто захист отримують працівники застрахованої компанії. Особисте страхування не належить до обов'язкових видів страхування і здійснюється більшістю страхових компаній.

Які бувають види договорів про особисте страхування

Особисте страхування передбачає оформлення трьох основних видів договорів:

  1. Про страхування життя. Цей варіант страховки поширюється на майнові інтереси страхувальника, які безпосередньо впливають на його життям. Тривалість дії договору складає мінімум 1 рік. Страховий випадок - смерть страхувальника в період дії договору. Виняток становить лише самогубство;
  2. Про страхування від нещасних випадків і хвороби. Цей різновид особистого страхування гарантує виплату певної визначеної в страховій угоді грошової суми в разі летального випадку, погіршення стану здоров'я страхувальника після перенесеної хвороби або втрати працездатності внаслідок нещасного випадку. В принципі сюди ввійшли всі випадки, що не передбачені медичним страхуванням;
  3. Про медичне страхування. Цей договір - найпоширеніший варіант серед різних категорій населення. Страховим випадком тут є відновлення здоров'я страхувальника включно з профілактичними процедурами.

Медичне страхування нещодавно з категорії добровільного перейшло в категорію обов'язкового. Тобто поки що діють обидва варіанти, але для обов'язкового (ОМС) діє спеціальна державна програма, яка забезпечує громадянам країни безкоштовне медичне обслуговування. У разі добровільного медичного страхування (ДМС) страхувальник самостійно оформлює його на своє ім'я і сплачує обов'язкові страхові внески.

Вартість поліса ОМС і ДМС залежить від ряду таких факторів як:

  • програма і термін дії договору;
  • вік страхувальника;
  • стан здоров'я застрахованої особи;
  • ступінь небезпеки діяльності страхувальника.

Зрозуміло, що страхувальнику, який займається спокійною діяльністю і не має особливих проблем зі здоров'ям, страховик визначить нижчі тарифи, ніж страхувальнику, робота якого пов'язана з високим ризиком для здоров'я.

googlef3f44d3f0ec0258c.html