Половина активів українських страховиків є низьколіквідними

За попередньою інформацією за підсумками роботи українських страховиків у 2016 році, 55% активів страхових компаній, що в грошовому вираженні перевищує 30 млрд.грн., є низьколіквідними і мають вкрай низький рівень прибутковості і надійності. Про це заявив член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.

Проте, за словами чиновника, підсумки року свідчать про позитивні тенденції в підвищенні якості активів. В результаті, страховики поступово зменшують питому вагу «ненадійних» активів (цінні папери, що не котируються на біржі, а також фінансові інвестиції, за якими не можна визначити їх справедливу вартість) на користь «низькоризикових» активів - в першу чергу, депозитів в банках з високим рейтингом, а також державних цінних паперів.

За інформацією Олександра Залєтова, активи страхових компаній забезпечуються акціями на 8 млрд. грн., однак лише 1% цієї суми відповідають нормативам диверсифікації. За іншими категоріями активів показники дещо кращі: з 854 млн. грн. вкладень в облігації прийнятними з точки зору диверсифікації є 41%; з 3,5 млрд. грн. вимог до перестраховиків - 30%; з 2,6 млрд. грн. інвестицій в нерухомість - 43%.
У той же час, на банківських депозитах в надійних банках з високими рейтингами розміщено понад 9 млрд. грн., що становить 80% від загальної суми депозитів українських страховиків в банках. Тому криза банківської системи та виведення з ринку 25 неплатоспроможних банків не вплинуло на фінансову надійність страховиків.
Норматив питомоъ ваги активів з низьким ступенем ризиковості буде збільшений до 20% - для страховиків, які займаються виключно добровільним страхуванням за ризиками іншими, ніж страхування життя, і 40% - для інших компаній.
З категорій низькоризикових активів будуть виключені права вимоги до перестраховиків-нерезидентів, які є резидентами країни-агресора, активи, що знаходяться на непідконтрольних і окупованих територіях, а також активи, обтяжені зобов'язаннями, що обліковуються на позабалансових рахунках (гарантії, зобов'язання, застави).
Для перестраховиків-нерезидентів також передбачається ввести вимогу про наявність рейтингу фінансової надійності (стійкості) одного з провідних світових рейтингових агентств - A.M. Best, Moody's, Standard & poor's або Fitch Ratings.

googlef3f44d3f0ec0258c.html